Kurul Üyeleri

Sosyal ve Beşeri Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu
Prof. Dr. İpek AKPINAR AKSUGÜR Başkan
Prof. Dr. Koray VELİBEYOĞLU Üye
Prof. Dr. Fehmi DOĞAN Üye
Prof. Dr. Şeniz ÇIKIŞ Üye
Prof. Dr. Hülya YÜCEER Üye
Prof. Dr. Bünyamin AKGÜL Üye
Prof. Dr. Mustafa Emre İLAL Üye