Başvuru Formları

İYTE Başvuru Formu

İYTE Application Form

İYTE Başvuru Kontrol Listesi

İYTE Bilgilendirilmiş Onay Formu

İYTE Etik İhlali Başvuru Formu

İYTE Taahhütname

İYTE Yayın Etiği Komisyonu Başvuru Formu

 

Anketlerde dikkat edilmesi gereken hususlar

  1. Anketlere sayfa numarası verilmelidir.
  2. Anket soruları numaralandırılmalıdır.
  3. Anket formlarının altına teşekkür cümlesi ve iletişim bilgileri yazılmalıdır.
  4. Anket başlığında hangi kurum tarafından ve hangi amaçla yapıldığı belirtilmelidir.